JOHS. H. GIÆVER SJØHUS OG RORBUER

Resepsjon: Hellandsgt 79 - Henningsvær

Handelshuset Johs. H Giæver ble etablert i 1868 på Havnnes i Troms og eier i dag fiskebruk flere steder i Nord-Norge.
I Henningsvær driver firmaet
omfattende fiskemottak under
Lofotsesongen. I løpet av noen
hektiske måneder leveres det her
flere hundre tonn skrei til produk-
sjon av klippfisk og tørfisk.
Vi leier ut sjøhusrom om som-
meren, og kan tilby konfortable
rom på fiskebruket eller rorbuer
holdt i opprinnelig stil. Fiske-
bruket ligger sentralt i Hennings-
vær havn, og har seks rom med
felles dusjanlegg, kjøkken og
oppholdsrom med TV.

I tillegg har vi en rorbu og ni rorbu-
leiligheter langs kaiene, alle med eget
dusjanlegg og kjøkken. Vaskemaskin er tilgjengelig.

Henningsvær byr på gode fiskemulig-
heter året rundt, og her kan fisken
tilbredes i ekte Lofotmiljø.

Se også Havnnes Handelssted