Johs H. Giæver A/S har også
fiskebruk midt i Henningsvær havn
– fiskeværet Vår herre lot bygge
uten hjelp av nivelleringingeniører
og reguleringsarkitekter.

Dette er Lofotens mest sær-
pregede fiskevær. Den lange,
smale havna, som kalles "lofot-
fiskernes Karl Johans Gate", og
den særegne arkitekturen gir
Henningsvær sitt unike miljø.
Fiskebruket er nytt og moderne
med alle fasiliteter både for
fiskere og landmenn. I løpet av
sesongen leverer mellom 20 og 30
båter fangstene her daglig. Båtene
fisker både med jukse, garn og
snurrevad. I mars-april, når Lofot-
sesongen er på sitt mest intense,
råder det hektisk aktivitet overalt
i Henningsvær. Johs. H. Giæver
tar i mot 200 – 300 tonn Lofot-
skrei i løpet av noen hektiske uker.
En stor del av skreien blir hengt på hjell,
der den ved hjelp av vær og vind blir til
tørrfisk. Fiskehjellene er en viktig del av
miljøet i Henningsvær, og fra mars til
rundt sankthans henger de fulle av fisk.
Den fisken som ikke henges på hjell blir
saltet og solgt til Europa som saltfisk og
klippfisk.

Rogn av torsken blir sukkersaltet i tønner
og solgt til kaviarprodusenter spesielt i
Sverige.